PL EN
Indeks do Tomu 27(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 
More details
Hide details
1
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
Online publication date: 2020-12-30
Publication date: 2020-12-30
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 767–786
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X