PL EN
RESEARCH PAPER
Interesting vascular plants of the Wielkopolska region and adjacent areas
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
 
 
Online publication date: 2024-01-30
 
 
Publication date: 2024-01-30
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 119-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of floristic research conducted in 2005–2023 in the Wielkopolska region and adjacent areas. For each species, the plant life-form and habitat are given as well as locality on a grid of basic ATPOL squares (1 km). The presented list of vascular plants consists of 170 taxa. The fate of one of them is described: Pyrus ×myloslavensis, which was new to science. The list includes 8 species new to Poland, 37 new to Wielkopolska, and 6 species of increasingly widespread kenophytes.
 
REFERENCES (35)
1.
ANTKOWIAK W., CZARNA A. & WAWRZYNIAK M. 2008. Pyrus ×myloslavensis (P. communis L. × P. salicifolia Pall.) – a new spontaneous pear hybrid. – Dendrobiology 60: 45–49.
 
2.
CHMIEL J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część II. – Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2: 1–212.
 
3.
CHMIEL J. 2018a. Glyceria striata (Poaceae) – a new species in the flora Wielkopolska region. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): 237–241.
 
4.
CHMIEL J. 2018b. Stanowisko podejźrzona rutolistnego Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) w Arnoldowie koło Łabiszyna (Wiel-kopolska). – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74(6): 457–462.
 
5.
CHMIEL J. 2019. Lathyrus aphaca (Fabaceae) – nowy gatunek we florze Wielkopolski. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 223–230.
 
6.
CHMIEL J. & MIELCZAREK S. 2016. Melilotus wolgica Poir. in Lam. (Fabaceae) in Eurasia: distribution and habitats. – Steciana 20(3): 159–172.
 
7.
CZARNA A. 2009. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. s. 184. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 
8.
CZARNA A. 2016a. Vascular plant flora in the Cytadela cemeteries in Poznań (Poland). – Acta Agrobotanica 69(4): 1–17.
 
9.
CZARNA A. 2016b. Vascular plants in the Cemetery of the Meritorious (Cmentarz Zasłużonych) in Poznań (Poland). – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 71(1): 59–73.
 
10.
CZARNA A. 2017. Vascular flora of old cemeteries transformed into parks in Poznań. – Steciana 21(3): 115–125.
 
11.
CZARNA A. 2019. Występowanie grzybieni północnych Nymphaea candida w Wielkopolsce. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75(6): 481–484.
 
12.
CZARNA A. 2020. Nowe stanowisko Plantago maritima (Plantaginaceae) w Wielkopolsce. – Steciana 24(1): 3–4.
 
13.
CZARNA A. 2021. Górski gatunek Chamaenerion palustre (Onagraceae) w Wielkopolsce. – Steciana 25(1): 15–17.
 
14.
CZARNA A. & DERĘGOWSKA-AMBROŻY K. 2023. Vascular flora in communal cemeteries of the Poznań (Western Poland). – Steciana 27(3): 47–73.
 
15.
CZARNA A. & IDCZAK M. 2021. Nowe stanowisko Teucrium scorodonia L. (Lamiaceae) w Wielkopolsce. – Steciana 25(3): 27–30.
 
16.
CZARNA A. & MICHALAK K. M. 2018. Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74(4): 316–318.
 
17.
CZARNA A. & MICHALAK K. M. 2019. Górski gatunek Festuca drymeia (Poaceae) w rezerwacie „Wzgórze Joanny” (Nadleśnictwo Milicz) na Dolnym Śląsku. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 414–417.
 
18.
CZARNA A., JĘDRZEJCZYK I. & MOROZOWSKA M. 2022. The Nasturtium ×sterile (Airy Shaw) Oefelein 1958 in Poland – future useful horticultural plant? – Steciana 26(4): 47–55.
 
19.
CZARNA A., KLIMKO M. & WAWRZYŃSKA M. 2014. Occurrence of Melampyrum cristatum L. in Dębno upon Warta (Wielkopolska, Poland). – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ser. Botanika – Steciana 18(3): 173–176.
 
20.
CZARNA A., MAĆKOWIAK Ł. & WOŹNIAK A. 2013. New localities of Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid. (Poaceae) in the „Milicz Ponds” ornithological reserve in Wielkopolska. – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Botanika – Steciana 17: 39–42.
 
21.
GÓRSKI P., PIWOWARSKI B., KOCZUR A., MAŚLIKOWSKI Ł., CZARNA A. & MICHALAK K. M. 2020. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 1. – Wiadomości Botaniczne 64: 1–8.
 
22.
JACKOWIAK B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. – Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Biologia 42: 1–232.
 
23.
JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K. & ŻUKOWSKI W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). – Biodiversity: Research and Conservation 5–8: 95–127.
 
24.
JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K. & ŻUKOWSKI W. 2017. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): casual alien species. – Biodiversity: Research and Conservation 46: 35–55.
 
25.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z. MICHALSKA-HEJDUCH D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. s. 44. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
26.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
27.
NOWIŃSKA R. & CZARNA A. 2015. Occurrence of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae) in the Wielkopolska region. – Steciana 19(4): 239–244.
 
28.
NOWIŃSKA R., CZARNA A., CZEKALSKI M. & MOROZOWSKA M. 2016. Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. – Steciana 20(3): 137–157.
 
29.
RUTKOWSKI L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. s. 812. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
30.
SZULCZEWSKI J. W. 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 6: 1–128.
 
31.
WÓJCIK T., BRZOZA J., CHRABĄSZCZ M., CZARNA A., GÓRECKI A., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KLICH S., ŁAZARSKI G., NIERODA A., OCIEPA A. M., PLISZKO A., PODGÓRSKA M., SKOWRON E., STACHURSKA-SWAKOŃ A., STADNICKA-FUTOMA A. & WOLANIN M. 2022. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 3. – Wiadomości Botaniczne 66: 1–34.
 
32.
WÓJCIK T., CZARNA A., GAWROŃSKI S., GÓRECKI A., JAKUBOWSKA M., JERMAKOWICZ E., ŁAZARSKI G., PLISZKO A., PODGÓRSKA M., STACHURSKA-SWAKOŃ A., STADNICKA-FUTOMA A., TOWPASZ K., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. & GÓRSKI P. 2021. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 2. – Wiadomości Botaniczne 65: 1–20.
 
33.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
34.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. 716. Nakładem Pracowni Chorologii Kompu-terowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
35.
ŻUKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K. & SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. s. 68. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top