PL EN
Indeks do Tomu 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 
More details
Hide details
1
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
Online publication date: 2019-07-01
Publication date: 2019-07-01
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(1): 201–208
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X