PL EN
Indeks do Tomu 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
Data publikacji online: 01-07-2019
Data publikacji: 01-07-2019
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(1): 201–208
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X