PL EN
RECENZJA
Giovanni CONSIGLIO & Ledo SETTI. 2018. I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 01-07-2019
 
 
Data publikacji: 01-07-2019
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(1): 200
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top