PL EN

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica to ogólnopolskie czasopismo naukowe, wydawane przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od 1994 r., w którym publikowane są wyniki badań z zakresu szeroko ujmowanej botaniki.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych prac dotyczących systematyki i taksonomii, anatomii, cytologii i embriologii, fitogeografii, ekologii roślin i grzybów, jak również związanych z problematyką zmian i ochrony bioróżnorodności oraz z zakresu paleoekologii, archeobotaniki i historii botaniki. Oczekiwane są także artykuły przeglądowe, syntezy, polemiki, recenzje oraz wspomnienia.

Redaktor Naczelny: Magdalena Szczepaniak
93,41
ICV 2020
20
MNiSW 2024

Bieżący numer

2/2023 vol. XXVIII
 
 

Lista recenzentów za rok 2023

Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 221
 

Przewodnik dla Autorów

Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 223-226
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top