PL EN

Wznawiamy wydawanie czasopisma – zapraszamy do współpracy i nadsyłania prac

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica to ogólnopolskie czasopismo naukowe, wydawane przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od 1994 r., w którym publikowane są wyniki badań z zakresu szeroko ujmowanej botaniki.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych prac dotyczących systematyki i taksonomii, anatomii, cytologii i embriologii, fitogeografii, ekologii roślin i grzybów, jak również związanych z problematyką zmian i ochrony bioróżnorodności oraz z zakresu paleoekologii, archeobotaniki i historii botaniki. Oczekiwane są także artykuły przeglądowe, syntezy, polemiki, recenzje oraz wspomnienia.

Redaktor Naczelny: Magdalena Szczepaniak
93,41
ICV 2020
40
MEiN 2023
Bieżący numer
2/2020 vol. XXVII
 
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X