PL EN
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica są polskojęzycznym czasopismem wydawanym od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, które zajmuje się problematyką botaniczną i geobotaniczną związaną z terenem Polski.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wstrzymane zostało wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.
Decyzja ta została podjęta na podstawie zaleceń sformułowanych przez Radę Kuratorów II Wydziału PAN. W przypadku zmiany sytuacji dotyczącej wydawania czasopisma opublikowana zostanie odpowiednia informacja.

Redaktor Naczelny: Magdalena Szczepaniak
94.47
ICV
20
MEiN
Bieżący numer
2/2020 vol. XXVII
 
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X