PL EN
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica są polskojęzycznym czasopismem wydawanym od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, które zajmuje się problematyką botaniczną i geobotaniczną związaną z terenem Polski.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wstrzymane zostaje wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.
Decyzja ta została podjęta przez Dyrekcję Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (wydawcę) po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji, w szczególności w kontekście zaleceń sformułowanych przez Radę Kuratorów II Wydziału PAN.
W związku z tym manuskrypty będą przyjmowane przez redakcję do 31 października 2020 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu, prace zostaną opublikowane w drugim zeszycie Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica w 2020 r.

Redaktor Naczelny: Magdalena Szczepaniak
94.47
ICV
20
MEiN
Bieżący numer
2/2020 vol. XXVII
 
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X