PL EN

Wznawiamy wydawanie czasopisma – zapraszamy do nadsyłania prac

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica są polskojęzycznym czasopismem wydawanym od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, które zajmuje się problematyką botaniczną i geobotaniczną związaną z terenem Polski.

Redaktor Naczelny: Magdalena Szczepaniak
94.47
ICV
20
MEiN
Bieżący numer
2/2020 vol. XXVII
 
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X