PL EN

O czasopiśmie

 
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica to polskojęzyczne czasopismo wydawane od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, poświęcone szeroko ujętej problematyce botanicznej i geobotanicznej związanej z terenem Polski. Wcześniej tematyka ta była uwzględniana w wydawanym od 1953 r. czasopiśmie Fragmenta Floristica et Geobotanica.

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica ukazują się jako rocznik (dwa zeszyty). Zawierają artykuły problemowe (z anglojęzycznymi abstraktami), okolicznościowe, dział notatek botanicznych oraz polemiki, recenzje i wspomnienia. Każdy tom opatrzony jest indeksem.

Pierwsze 6 tomów wydano jako Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica (ISSN 1233-0132), od rocznika VII czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem.

Oprócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Ukazało się ich dotąd 10.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top