PL EN
O czasopiśmie
 
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica są polskojęzycznym czasopismem wydawanym od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, które zajmuje się problematyką botaniczną i geobotaniczną związaną z terenem Polski. Wcześniej tematyka ta była uwzględniana w wydawanym od 1953 r. czasopiśmie Fragmenta Floristica et Geobotanica.

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
ukazują się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Zawierają artykuły problemowe (z anglojęzycznymi abstraktami), okolicznościowe, dział Notatek botanicznych oraz recenzje, wspomnienia i polemiki. Każdy tom opatrzony jest indeksem.

Pierwsze 6 tomów wydano jako Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica (ISSN - 1233-0132), od rocznika VII czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem. Od 2004 r. roczniki "Fragmenta..." są wydawane w formie 2 zeszytów - w maju i listopadzie.

Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Ukazało się ich dotąd 10.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X