PL EN

Lista recenzentów 2020

 
Jolanta Adamczyk (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Biedunkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn)
Bogusław Binkiewicz (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Andrzej Bobiec (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Jan Bodziarczyk (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków)
Anna Bomanowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Adam Boratyński (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Jerzy Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)
Julian Chmiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Cwener (Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Lublin)
Paweł Czarnota (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Gorczański Park Narodowy,
Poręba Wielka)
Anna Drozdowicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Marek Fiedor (Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Zalesie)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Gazda (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków)
Maciej Gąbka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Jerzy Gutowski (Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża)
Jacek Hilszczański (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary)
Jan Holeksa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Janina Jakubowska-Gabara (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Bogdan Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski, Białowieska Stacja Geobotaniczna,
Białowieża)
Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków)
Paweł Kapusta (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marcin Kiedrzyński (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Kossowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Kinga Kostrakiewicz-Gierałt (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków)
Robert Kościelniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków)
Maciej Kozak
Dariusz Kubiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn)
Leszek Kucharski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Anna Kujawa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu,
Stacja Badawcza w Turwi)
Martin Kukwa (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Grzegorz Łazarski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Stanisław Miścicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)
Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Arkadiusz Nowak (Uniwersytet Opolski, Opole)
Sylwia Nowak (Uniwersytet Opolski, Opole)
Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników, Świebodzin)
Paweł Pawlikowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Mariusz Pełech aty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce)
Artur Pliszko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce)
Agnieszka Rewicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Anna Ronikier (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary)
Anna Salachna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Bielsko-Biała)
Anna Sołtys-Lelek (Ojcowski Park Narodowy, Ojców)
Alina Stach urska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Monika Staniaszek-Kik (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Adam Stebel (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Barbara Sudnik-Wójcikowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Piotr Sugier (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin)
Grażyna Szarek-Łukaszewska (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Katarzyna Szczepańska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Zbigniew Szeląg (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków)
Janusz Szewczyk (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków)
Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków)
Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Andrzej Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Grzegorz Vončina (Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem)
Sylwia Wierzcholska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Karina Wilk (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maria Wojterska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Mateusz Wolanin (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Beata Woziwoda (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Grzegorz Wójcik (Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny,
Wrocław)
Tomasz Wójcik (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Małgorzata Wrzesień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin)
Adam Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Robert Zubel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin)
Marcin Zych (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Jan Żarnowiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Bielsko-Biała)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top