PL EN
Sponsorzy
 
Wydanie 2 numerów rocznika Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (2019, XXVI: 1, 2) - zadanie finansowane w ramach umowy 870/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X