PL EN

Lista recenzentów 2017

 
Leszek Bernacki (Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Jan Bodziarczyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Anna Bomanowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Krystyna Boratyńska (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Lubomira Burchardt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Rafał Chmara (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marek Ciosek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Anna Cwener (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bożenna Czarnecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Filbrandt-Czaja (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Ewa Fudali (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Halina Galera (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Renata Gamrat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Stefan Gawroński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krystyna Milecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Izabela Gerold-Śmietańska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Dariusz Kamiński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Marcin Kiedrzyński (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Joanna Korzeniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Wojciech Kowalski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Maciej Kozak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Joanna Lenarczyk (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Józef Mitka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski)
Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Wojciech Paul (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Jolanta Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marcin Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Jarosław Proćków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Jacek Rajchel (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Halina Ratyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Dorota Richter (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Lucjan Rutkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Alina Stachurska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Monika Staniaszek-Kik (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Małgorzata Stasińska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Mateusz Troll (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Wasylikowa (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Elżbieta Weryszko-Chmielewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin)
Agata Wojtal (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Beata Woziwoda (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Załuski (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz)
Jerzy Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Joanna Żelazna-Wieczorek (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top