PL EN

Lista recenzentów 2023

 
Beata Babczyńska-Sendek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Bogusław Binkiewicz (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Agata Błaszczyk (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Julina Chmiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Zygmunt Dajdok (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Czesław Hołdyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn)
Ariel Kamiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krzysztof Kapała (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Rafał Krawczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jolanta Marciniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Jacek Piętka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Adam Stebel (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Helena Więcław (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Mateusz Wolanin (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top