PL EN

Zespół Redakcyjny

 
Redaktor naczelny
Dr hab. Magdalena Szczepaniak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. 48 12 42-41-749
e-mail: m.szczepaniak[at]botany.pl

Sekretarz Redakcji
Mgr Agnieszka Sojka
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
e-mail: a.sojka[at]botany.pl


Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Elżbieta Cieślak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (rośliny)

Dr hab. Piotr Mleczko
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (grzyby, glony)

Dr hab. Mirosław Makohonienko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
paleoekologia, archeobotanika

Dr inż. Łukasz Piechnik
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
ekologia

Wydawca

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. [+48 12] 42 41 711; Fax: [+48 12] 42 19 790;
e-mail: wydawnictwa[at]botany.pl

Rada Redakcyjna

Dr hab. Iwona Arabas (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)
Dr hab. Marcin Kiedrzyński (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków)
Dr hab. Przemysław Kurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Dr hab. Anna Łubek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce)
Prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Dr hab. Beata Messyasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Dr hab. Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce)
Prof. dr hab. Adam Stebel (Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Dr inż. Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top