PL EN
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelny
Dr hab. Magdalena Szczepaniak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Zakład Roślin Naczyniowych
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. 48 12 42-41-749, Fax: + 48 12 42-19-790
e-mail: m.szczepaniak[at]botany.pl

Sekretarz Redakcji
Mgr Agnieszka Sojka
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
e-mail: a.sojka[at]botany.pl


Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Elżbieta Cieślak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (rośliny)

Dr hab. Piotr Mleczko
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (grzyby, glony)

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
ekologia, ekotoksykologia

Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
paleobotanika


Wydawca

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Dział Wydawnictw
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. [+48 12] 42 41 711; Fax: [+48 12] 42 19 790;
e-mail: wydawnictwa[at]botany.pl

Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Adam Boratyński (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dr hab. Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Dr Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Prof. dr hab. Maria Rudawska (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)
Prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)
Prof. dr hab. Jan Żarnowiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X