PL EN

Lista recenzentów 2016

 
Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Leszek Bernacki (Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Julian Chmiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Anna Cwener (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zygmunt Dajdok (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Piotr Górski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Janina Jakubowska-Gabara (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Ryszard Kamiński (Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny, Wrocław)
Anna Koczur (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Kinga Kostrakiewicz-Gierałt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jerzy Kruszelnicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Anna Kryszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Leszek Kucharski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Beata Messyasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dorota Michalska-Hejduk (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wojciech Paul (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Mariusz Pełechaty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Anna Rusińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Krzysztof Spałek (Uniwersytet Opolski, Opole)
Alina Stachurska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Barbara Sudnik-Wójcikowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Zbigniew Szeląg (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Andrzej Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Agnieszka Wacnik (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Hanna Wójciak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Robert Zubel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Jan Żarnowiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Ludwik Żołnierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top