PL EN

Lista recenzentów 2019

 
Renata Afranowicz-Cieślak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Beata Barabasz-Krasny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków)
Zbigniew Celka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Eugeniusz Chwastek
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Cwener (Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Barbara Fojcik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Maciej Gąbka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Piotr Górski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Janina Jakubowska-Gabara (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Agnieszka Klarzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Dominik Kopeć (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Kinga Kostrakiewicz-Gierałt (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków)
Maciej Kozak (Kraków)
Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Leszek Kucharski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Józef Mitka (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Agnieszka Nikel (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Agnieszka Nobis (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Anna Otręba (Kampinoski Park Narodowy, Izabelin)
Jerzy B. Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice)
Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Agnieszka Rewicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Lucjan Rutkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Piotr Rutkowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Alina Stachurska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Adam Stebel (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Barbara Sudnik-Wójcikowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Piotr Sugier (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Magdalena Szczepaniak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Zbigniew Szeląg (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków)
Anna Śliwińska-Wyrzychowska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Adam Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Załuski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz)
Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jan Żarnowiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top