PL EN

Lista recenzentów 2018

 
Renata Afranowicz-Cieślak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Beata Babczyńska-Sendek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Łukasz Banasiak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Beata Barabasz-Krasny(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska(Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”, Gdynia)
Anna Bomanowska(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Zbigniew Celka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Elżbieta Cieślak(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marek Ciosek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Anna Cwener (Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zygmunt Dajdok(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Władysław Danielewicz(Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Denise F. Dostatny(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Zbigniew Dzwonko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Barbara Fojcik(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Ludwik Frey(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maciej Gąbka(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Piotr Górski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Bogdan Jackowiak(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Paweł Kalinowski (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty)
Dariusz Kamiński(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Marcin Kiedrzyński(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Stanisław Kłosowski(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Dominik Kopeć(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Kossowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Maciej Kozak (Kraków)
Łukasz Kozub (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Beata Krzewicka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Martin Kukwa (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Paweł Kwiatkowski(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Magdalena Lazarus (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Grażyna Łaska (Politechnika Białostocka, Białystok)
Andrzej Łysko (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Paweł Marciniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Jan Marek Matuszkiewicz(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Józef Mitka (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Artur Obidziński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)
Anna Otręba(Kampinoski Park Narodowy, Izabelin)
Monika Podgórska(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Jarosław Proćków(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Michał Ronikier(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Lucjan Rutkowski(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Joanna Sender (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Alina Stachurska-Swakoń(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Adam Stebel (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Barbara Sudnik-Wójcikowska(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Ewa Szczęśniak(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krystyna Towpasz(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Roman Zielony(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top