PL EN
PRACA ORYGINALNA
Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w dolinie Kalniczki (Bieszczady Zachodnie, Karpaty Wschodnie)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
2
Leśnictwo Średnie Wielkie, 38-516 Średnie Wielkie 18, Polska
 
3
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-01-2024
 
 
Data publikacji: 30-01-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 163-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article presents new localities of Spiranthes spiralis (L.) Chevall. in the Eastern Carpathians. The data comes from research carried out in 2020–2023. The location of each site was defined within ATPOL grid squares (2 km × 2 km). Habitat conditions were given and the number of flowering shoots was determined. In May and September 2023, phytosociological records were made using to the Braun-Blanquet’s method.
 
REFERENCJE (40)
1.
BARKMAN J. J., DOING H. & SEGAL S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetations analyse. – Acta Botanica Neerlandica 13: 394–419.
 
2.
BAUMANN H. & KÜNKELE S. 1982. Die wildwachsenden Orchideen Europas. s. 432. Kosmos Verlags-GmbH, Stuttgart.
 
3.
BECZAŁA T. & FIEDOR M. 2006. Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 253–259.
 
4.
BERDAU F. 1858. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. – Biblioteka Warszawska, Pismo poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 3: 496–511.
 
5.
CHOWANIEC B. & BERNACKI L. 2003. Rośliny chronione gminy Maków Podhalański z uwzględnieniem aktualnego stanu ich zasobów i zagrożenia. Część 1. Storczykowate (Orchidaceae). – Acta Botanica Silesiaca 37(54): 177–197.
 
6.
DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. s. 304. Sorus – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań – Kraków.
 
7.
FIEDOR M. & BERNACKI L. 2000. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobu roślin chronionych i zagrożonych rejonu górno-śląskiego – PRESS. Cz. 6. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) w województwie śląskim i na terenach sąsiednich. – Acta Botanica Silesiaca 35(52): 177–190.
 
8.
FIEDOR M. & BERNACKI L. 2014. Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Kręczynka jesienna. – W: R. KAŹMIERCZAKOWA, K. ZARZYCKI & Z. MIREK (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone, s. 753–755. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
 
9.
FIEDOR M., BERNACKI L. & KUCHARZYK J. 2012. Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w rejonie Nowego Sącza (Polskie Karpaty Zachodnie). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 427–440.
 
10.
FIEK E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwaschsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. s. 571. J. U. Kern’s Verlag, Breslau.
 
11.
HOLZFUSS E. 1925. Die Familiae der Orchideen in Pommern. – Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschende Gesellschaft 6: 9–24.
 
12.
HULTÉN E. & FRIES M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. 1–3. s. 1172. Koeltz Scientific Books, Königstein.
 
13.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, s. 44. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
14.
KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. & MIREK Z. (red.). 2014. Polska czerwona księga roślin. Wyd. 3. s. 895. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
15.
KONDRACKI J. 2009. Geografia regionalna Polski. s. 441. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
16.
KOTULA B. 1881. Spis roślin naczyniowych z okolic Przemyśla. – Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 15(2): 1–90.
 
17.
KOWALCZYK T. 2012. Kręczynka jesienna Spiranthes spiralis w Górach Sanocko-Turczańskich (Beskidy Wschodnie). – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(6): 472–474.
 
18.
KUBANDOVÁ M., VLIČKO J., DÍTĚ D., JASÍK M. & KOLNÍK M. 2002. Výsledky monitoringu, ohrozenie a možnosti záchrany populácií druhu Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na severovýchodnom Slovensku. – Ochrana Prírody, Banská Bystrica 21: 15–29.
 
19.
LÖBER G. 2001. Rückblick auf die Bestandsentwicklung der Spiranthes spiralis im Regierungsbezirk Mittelfranken (Bayern). – Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 18(2): 197–203.
 
20.
MICHALIK S. 1975. Storczyki – ginąca grupa roślin. – Wiadomości Botaniczne 19(4): 231–241.
 
21.
MIREK Z. & PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.). 2008. Czerwona Księga Karpat Polskich. s. 616. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
22.
OKLEJEWICZ K., WOLANIN M. & WOLANIN M. N. 2015. I. Zagrożone gatunki roślin. – W: K. OKLEJEWICZ, M. WOLANIN, M. N. WOLANIN, C. TRĄBA, P. WOLAŃSKI & K. ROGUT. Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego, s. 11–179. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, Rzeszów.
 
23.
PACYNA A. 1969. Notatki florystyczne z Pogórza Wielickiego. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 15(2): 147–151.
 
24.
PAWŁOWSKI B. 1925. Stosunki geobotaniczne Sądeczyzny. – Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 1–342.
 
25.
RACIBORSKI M. & SZAFER W. (red.) 1919. Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. 1. s. 427. Nakładem Akademji Umiejętności, Kraków.
 
26.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409).
 
27.
RUTKOWSKI L. 2008. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. s. 816. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
28.
SCHUBE T. 1903. Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preußischen und österreichischen Anteils. s. 362. Druck von R. Nisch-kowsky, Breslau.
 
29.
SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S. & ZIAJA W. 2018. Physicogeographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. – Geographia Polonica 91(2): 143–170.
 
30.
SZAFER W., KULCZYŃSKI S. & PAWŁOWSKI B. 1986. Rośliny polskie. s. 1020. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
31.
SZEWCZYK M. 2003. Interesujące stanowisko kręczynki jesiennej Spiranthes spiralis w Paśmie Jaworza (Beskid Wyspowy). – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(3): 80–82.
 
32.
TYC A. 2009. Nowe stanowisko Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 169–170.
 
33.
WIMMER F. 1832. Flora von Schlesien. Handbuch zur Bestimmung und Kenntniss der phanerogamischen Gewächse dieser Provinz, nebst einer gedrängten Einleitung in die Pflanzenkunde. s. 402. August Rücker Verlag, Berlin.
 
34.
WIMMER F. 1857. Flora von Schlesien. Auflage 3. s. 695. Ferdinand Hirt’s Verlag, Breslau.
 
35.
WOLANIN M. 2014. Rośliny naczyniowe Pogórza Przemyskiego i zachodniej części Płaskowyżu Chyrowskiego. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 47: 1–383.
 
36.
WYSOCKI C. & SIKORSKI P. 2014. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. s. 556. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 
37.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
38.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. s. 99. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
39.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. 715. Nakładem Pracowni Chorologii Kompu-terowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
40.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. s. 320. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top