PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Stanowiska rzadkich, chronionych i interesujących gatunków flory okolic Krakowa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-01-2024
 
 
Data publikacji: 30-01-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 179-184
 
 
REFERENCJE (13)
1.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, s. 44. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
2.
KOMSTA Ł. 2016. Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E – Agricultura 71(1): 31–37.
 
3.
KONDRACKI J. 1978. Geografia fizyczna Polski. s. 464. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
4.
KONDRACKI J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. s. 340. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
6.
MONUMENTAL TREES, https://www.monumentaltrees.co... (dostęp: 15.10.2023).
 
7.
REJESTR POLSKICH DRZEW POMNIKOWYCH, https://www.rpdp.hostingasp.pl... (dostęp: 15.10.2023).
 
8.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).
 
9.
WILK Ł., SZCZEPANIAK M. & NIKEL A. 2022. Ekspertyza w zakresie oceny występowania rzadkich i chronionych roślin oraz ich ekosystemów na terenie wsi Konary (woj. małopolskie). s. 75. Mskr. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
10.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
11.
ZAJĄC M. & ZAJĄC A. (red.). 1998a. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. s. 134. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
12.
ZAJĄC M. & ZAJĄC A. 1998b. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. – Ochrona Przyrody 55: 25–35.
 
13.
ZAJĄC M., ZAJĄC A. & ZEMANEK B. 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). s. xii + 291. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top