PL EN
RESEARCH PAPER
Interesting bryophyte species in the flora of Silesia Province
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
2
Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty,, Polska
 
 
Submission date: 2019-06-18
 
 
Final revision date: 2019-10-07
 
 
Acceptance date: 2019-12-10
 
 
Online publication date: 2019-12-31
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Adam Stebel   

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ostrogórska 30, 41-200, Sosnowiec, Polska
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 359-368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents information about new stations of six interesting bryophytes newly found in Silesia Province: Hypnum heseleri (species new for Poland), Moerckia hibernica, Octodiceras fontanum, Riccia rhenana, Trematodon ambiguus and Weissia squarrosa. Their current distribution in Poland is briefly discussed.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top