PL EN
PRACA ORYGINALNA
Interesujące gatunki mszaków we florze województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
2
Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty,, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-10-2019
 
 
Data akceptacji: 10-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adam Stebel   

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ostrogórska 30, 41-200, Sosnowiec, Polska
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 359-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper presents information about new stations of six interesting bryophytes newly found in Silesia Province: Hypnum heseleri (species new for Poland), Moerckia hibernica, Octodiceras fontanum, Riccia rhenana, Trematodon ambiguus and Weissia squarrosa. Their current distribution in Poland is briefly discussed.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top