PL EN
BOTANICAL NOTE
New localities of Senecio inaequidens (Asteraceae) in western Poland
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Botaniki, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. J. H. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
 
 
Online publication date: 2024-01-30
 
 
Publication date: 2024-01-30
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 184-187
 
ABSTRACT
The natural range of distribution of Senecio inaequidens is South Africa. In Poland, the species was reported for the first time in 1987, from the main railway station in Katowice. It is currently classified as a potentially invasive epecophyte (i.e. recently introduced, numerous but confined to artificial habitats). In western Poland it was found in 10 new localities, each one in a different ATPOL square (10 km × 10 km). It is growing on roadsides, occurs often after road reconstruction, and on railway grounds without dense vegetation. The exception was a locality in Poznań, near Hetmańska Street, where coverage of the herb layer reached 95% (Fig. 1). The species has been observed there since 2012.
 
REFERENCES (9)
1.
EPPO data sheet on Invasive Plants, https://gd.eppo.int/taxon/SENI... (dostęp: 15.12.2023 r.).
 
2.
ERNST W. H. O. 1998. Invasion, dispersal and ecology of the South African neophyte Senecio inaequidens in the Netherlands: from wool alien to railway and road alien. – Acta Botanica Neerlandica 47: 131–151.
 
3.
KWIATKOWSKI P. & ZAJĄC R. 2014. Nowe stanowisko Senecio inaequidens (Asteraceae) w południowej Polsce. – Fragmenta Floristica et Geobotatnica Polonica 21(1): 27–40.
 
4.
MEUSEL H. & JAGER E. J. (red.). 1992. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. 3. s. ix + 333, Karten, Literatur, Register, s. ix + 422–688. Gustav Fischer Verlag, Jena – Stuttgart – New York.
 
5.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. – W: Z. MIREK (red.), Biodiversity of Poland. 1, s. 442. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
6.
TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., DANIELEWICZ W. & HOŁDYŃSKI C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia ze szcze-gólnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. s. 197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
7.
URBISZ A. 2011. Occurrence of temporarily-introducent alien plant species (efemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phe-nomenon. s. 199. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
8.
WERNER D. J., ROCKENBACH TH. & HÖLSCHER M. L. 1991. Herkunft, Ausbreitung, Vergesllschaften und Ökologie von Senecio inaequidens DC. unter besonderer Berücksichtiung des Köln. Aechener Raumes. – Tuexenia 11: 73–107.
 
9.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. s. 320. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top