PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Flora roślin naczyniowych rezerwatu Tobolinka w Puszczy Augustowskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-096 Warszawa, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-12-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 645–647
 
STRESZCZENIE
A detailed study of vascular plants in the Tobolinka Nature Reserve (Augustów Forest, NE Poland) was carried out in July 2016 and February 2020. The reserve covers a very small area, and the diversity of its plant communities is very low due to the high acidity of its habitats (extremely poor fen surrounding a small polyhumic lake; wet and mesic pine forest). Only 48 species were recorded, including five species red-listed nationally (e.g. Goodyera repens, Scheuchzeria palustris).
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X