PL EN
Indeks do Tomu 27(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
Data publikacji online: 09-07-2020
Data publikacji: 09-07-2020
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(1): 191–195
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X