PL EN
Indeks do Tomu 28(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-01-2024
 
 
Data publikacji: 30-01-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 215-220
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top