BOTANICAL NOTE
Nowe stanowisko Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, Polska
Data publikacji online: 01-07-2019
Data publikacji: 01-07-2019
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(1): 173–176
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
A new locality of Euphorbia maculata L. in Katowice (Upper Silesia, southern Poland) was found in June 2018. It is located in Katowice Szopienice at the Szopienice Pętla tram stop on Wiosny Ludów street (50°15′38.1″N, 19°06′34.1″E). This species, native to North America, was first reported in Poland in 1864, from Cracow.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X