PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe stanowisko Warnstorfia trichophylla (Amblystegiaceae, Bryophyta) w północno-wschodniej Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
2
DENDRUS Pracownia Ekspertyz Środowiskowych, ul. Batorego 27, 34-300 Żywiec, Polska
 
3
Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Data publikacji online: 08-07-2024
 
 
Data publikacji: 08-07-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2024; XXIX(1): 91-94
 
STRESZCZENIE
In Poland, Warnstorfia trichophylla (Warnst.) Tuom. & T.J.Kop. (Fig. 1) is a very rare species, known from a few localities in the NW part of the country. In 2022, a new locality of this species was found at the bottom of the Jasne Lake (Warmian-Masurian Province; Iławskie Lakeland, SE Poland). The paper contains its brief description with the physical and chemical parameters of the water (Tab. 1).
 
REFERENCJE (15)
1.
BOCIĄG K. 2003. The impact of acidic organic matter on the diversity of underwater vegetation in soft water lakes. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(3): 221–229.
 
2.
DIETZOW L. 1938. Die Moose Altpreussens und ihre Standorte. s. 84. Sonderabdruck aus dem Jaresbericht des Preussischen Botanischen Vereins, Buchdruckerei R. Leupold, Königsberg.
 
3.
FOJCIK B. 2020. Materiały do brioflory Polski północno-wschodniej zebrane przez Longina Olesińskiego w latach 1955–1994. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): 277–296.
 
4.
HEDENÄS L. 2003. The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. – Meylania 28: 1–115.
 
5.
KRASKA M., KLIMASZYK P. & PIOTROWICZ R. 2013. Anthropogenic changes in properties of the water and spatial structure of the vegetation of the lobelia lake Lake Modre in the Bytów Lakeland. – Oceanological and Hydrobiological Studies 42(3): 302–313.
 
6.
KRASKA M., PIOTROWICZ R., KLIMASZYK P., KUCZYŃSKA-KIPPEN N. & SZELĄG-WASIELEWSKA E. 2006. Biodiversity in three lobelian lakes in relation to the catchment area influence. – Acta Agrophysica 7(2): 401–413.
 
7.
MIMIER D., GODZICH M. & ŻBIKOWSKI J. 2017. Macrozoobenthos structure in a temperate acid oligotrophic lake. – Ecological Questions 27(3): 97–107.
 
8.
NEJFELD P., MOLENDA T., MATUSZEK-NEJFELD M. & ADAMCZYK I. 2023. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody Jasne. s. 304. Mskr. Dendrus Pracownia Ekspertyz Środowiskowych, Żywiec.
 
9.
OCHYRA R. 1996. The first record of Warnstorfia trichophylla (Musci, Amblystegiaceae) from outside the Holarctic. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 41(2): 1016–1019.
 
10.
REJEWSKI M. 1971. Szkic florystyczno-fitosocjologiczny Jeziora Jasnego. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prace Stacji Limnologicznej w Iławie 6: 59–67.
 
11.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).
 
12.
RUSIŃSKA A. 1981. Mchy Pojezierza Kartuskiego. – Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 59: 1–154.
 
13.
SZAŃKOWSKI M. & KŁOSOWSKI S. 2004. Distribution and habitat conditions of phytocoenoses of Sphagnum denticulatum Briedel and Warnstorfia exannulata (B., S. & G.) Loeske in Polish Lobelia lakes. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(3): 255–262.
 
14.
ŻARNOWIEC J., STEBEL A. & OCHYRA R. 2004. Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red list of mosses in Poland. – W: A. STEBEL & R. OCHYRA (red.), Bryological studies in the Western Carpathians, s. 9–28. Sorus, Poznań.
 
15.
ŻYTKOWICZ R. 1982. Characteristics of the environment of the Jasne Lake. – Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prace Limnologiczne 13: 51–63.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top