PL EN
Słowo wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska
2
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512, Kraków, Polska
Data publikacji online: 09-07-2020
Data publikacji: 09-07-2020
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(1): 3–4
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X