PL EN
PRACA ORYGINALNA
Występowanie rzadkich gatunków chrząszczy saproksylicznych w lasach gospodarczych na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej (RDLP w Białymstoku)
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Polska
2
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, Polska
3
Wydział Inżynierii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Polska
Data publikacji online: 09-07-2020
Data publikacji: 09-07-2020
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(1): 55–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cucujus cinnaberinus and Boros schneideri are saproxylic insects, an important group of organisms linked with deadwood. Both are rare protected species, relicts of primeval forest. Observations of both species in the Knyszyńska Forest in 2018 and 2019 showed that they occur in forests protected under different conservation regimes and in sustainably managed forest. Specimens of C. cinnaberinus were present on many snags of various tree species in nature reserves and also in sustainably managed forest, where the insects were found on single dead trees, within retention patches, and in representative sample areas (RSAs). Specimens of B. schneideri observed in sustainably managed forest were found in reference forests, retention patches and also on single Scots pine snags. These observations from the Knyszyńska Forest suggest that it is possible to balance economic imperatives with the need to protect rare species in sustainably managed forest.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X