PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Draba nemorosa (Brassicaceae) w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Paweł Łazarski   

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 14, 08-110, Siedlce, Polska
Data nadesłania: 18-05-2019
Data ostatniej rewizji: 22-10-2019
Data akceptacji: 10-12-2019
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 399–402
 
STRESZCZENIE
Four localities of Draba nemorosa (vulnerable species in Poland; Chmiel 2014; Kaźmiercz akowa et al. 2016; Łazarski 2019; Fig. 1) were found during phytogeographical studies in 2010–2015. The species grew in xerothermic or psammophilous grassland in the south-western part of the Świętokrzyskie Mts (S Poland). Its populations range from a few individuals to over 300. A potential threat to D. nemorosa at the recorded localities is secondary succession. To preserve the species, active conservation is required (mowing combined with grazing and, if necessary, cutting of bushes).
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X