PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe stanowisko Oenothera suaveolens (Onagraceae) na Wyżynie Śląskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
 
2
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 396-399
 
STRESZCZENIE
The paper gives a new record of Oenothera suaveolens and presents its distribution in Poland, using the ATPOL cartogram method (Fig. 1). It was found in 2017 on ruderal ground near the railway track in Zabrze (Silesian Upland, S Poland). The spread of this established alien species in Poland needs to be intensively studied.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top