PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Górski gatunek Festuca drymeia (Poaceae) w rezerwacie „Wzgórze Joanny” (Nadleśnictwo Milicz) na Dolnym Śląsku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Polska
2
Zakład Botaniki Ogólnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 414–417
 
STRESZCZENIE
A new locality of Festuca drymeia was found in 2010 in the Milicz Forest District (forest section 129f) in Lower Silesia (Fig. 1). This is its only lowland locality in Poland, situated in lowland acid beech forest Luzulo pilosae-Fagetum. The local population was composed of many tufts, with only four flowering and later fruiting panicles, covering ~2 m2 (Fig. 2a). It is advisable to monitor the new locality annually.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X