PL EN
PRACA ORYGINALNA
Notatki florystyczne z Tatrzańskiego Parku Narodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, Polska
 
2
Niezależy badacz
 
3
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 27, 31–501 Kraków, Polska
 
4
Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Polska
 
5
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
 
6
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński; ul. Mickiewicza 18, 70-383, Szczecin, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-11-2023
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(1): 3-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
This paper presents new localities of rare, threatened and newly discovered vascular plant species in Tatra National Park (S Poland). Data were collected during field studies carried out mainly in 2020–2022. We have described 122 localities of 57 taxa, including 10 new once for the local flora, providing basic topographic, site and population data.
 
REFERENCJE (68)
1.
BALCERKIEWICZ S. 1984. Roślinność wysokogórska Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach i jej antropogeniczne przemiany. s. 191. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Biologia 25, Poznań.
 
2.
BERDAU F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. s. 827. Kasa im. J. Mianowskiego, Warszawa.
 
3.
BINKIEWICZ B., PIĘTA M. & PIĘTA G. 2017. Rozmieszczenie, zasoby oraz zagrożenia Epipogium aphyllum i Listera cordata (Orchidaceae) w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 85–98.
 
4.
BORYSIAK J. & STACHNOWICZ W. 2018. Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska). – W: J. HOLEKSA & J. SZWAGRZYK (red.), Rośliny Babiej Góry. Monografie Babiogórskie, s. 63–102. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław – Zawoja.
 
5.
CIEŚLAK E., CIEŚLAK J. & RONIKIER M. 2021. Phylogeographical structure of a narrow-endemic plant in an isolated high-mountain range: the case of Cochlearia tatrae in the Tatra Mts (Western Carpathians). – Preslia 93: 125–148.
 
6.
CZORTEK P., DELIMAT A., DYDERSKI M. K., ZIĘBA A., JAGODZIŃSKI A. M. & JAROSZEWICZ B. 2017. Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of Carex lachenalii Schkuhr – A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts. – Science of the Total Environment 618: 1628–1637.
 
7.
DELIMAT A. 2001. Nowe stanowiska rzadkich roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(4): 88–93.
 
8.
DELIMAT A. 2010. Sasanka słowacka Pulsatilla slavica G. Reuss. – W: J. PERZANOWSKA (red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 110–120. GIOŚ, Warszawa.
 
9.
DELIMAT A. & BORUCKI T. 2009. Draba siliquosa (Brassicaceae) w Tatrach Wysokich – nowy gatunek we florze Polski. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 39–44.
 
10.
FLORA POLSKI atlas-roslin.pl. https://www.atlas-roslin.pl/pe... (dostęp: 12.02.2023).
 
11.
FREY L. 2014. Orchidaceae in the Pieniny Mountains (Western Carpathians). – Biodiversity: Research and Conservation 35: 93–100.
 
12.
GRABOWSKI J. & NIEDŹWIEDZKI P. 2018. Ekspertyza przyrodnicza terenu stacji narciarskiej Nosal w Zakopanem, inwentaryzacja fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych wraz z analizą uzyskanych wyników. s. 44. Mskr. EKOBIOM, Łódź.
 
13.
HADAČ E. & HAŠKOVÁ V. 1956. Taxonomické poznámky o tatranských rostlinách ve vztahu k jejich cytologii. – Biologia (Bratislava) 11/12: 717–723.
 
14.
KALINOWSKI P. & PIÓRKOWSKI H. 2018. Ocena stanu zachowania ekosystemów leśnych na obszarach wykupionych przez Pieniński Park Narodowy − wyniki monitoringu. – Pieniny – Przyroda i Człowiek 15: 209–217.
 
15.
KAŹMIERCZAKOWA R. & PERZANOWSKA J. 2001. Notatki florystyczne z Pienin. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 3–9.
 
16.
KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. & MIREK Z. (red.). 2014. Polska czerwona księga roślin. s. 895. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
17.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. s. 44. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
18.
KOOPMAN J. 2022. Carex Europaea. The genus Carex L. (Cyperaceae) in Europe 1. Accepted names, hybrids, synonyms, distribution, chromosome numbers. Wyd. 3. s. 808. Margraf Publishers, Weikersheim.
 
19.
KOTULA B. 1989–90. Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. s. 512. Nakładem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Kraków.
 
20.
KRUK J., ŚLIWIŃSKA E., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., KROMER K. & SZYMAŃSKA R. 2015. Woodsia pulchella in the Western Carpathians: a relict species at the northern limits of its distribution. – Annales Botanici Fennici 52: 193–201.
 
21.
KWIATKOWSKI P. 1997. The distribution of selected threatened grass species (Poaceae) in the Sudety Mts (Poland). – Fragmenta Floristica et Geobotanica 42: 275–293.
 
22.
KWIATKOWSKI P. 2008. Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. – Przyroda Sudetów 11: 3–42.
 
23.
KWIATKOWSKI P. 2015. Rozmieszczenie gatunków kompleksu Carex atrata (Cyperaceae) w polskich Karkonoszach. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 303–319.
 
24.
ŁOBARZEWSKA A. 1984. Odnalezione i nowe stanowiska rzadkich taksonów roślin naczyniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 40(3): 60–65.
 
25.
MICHALIK S., MIREK Z. & MITKA J. 2008. Turzyca dacka Carex dacica Heuff. – W: Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 506–507. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
26.
MIREK Z. 2016. Rośliny naczyniowe Rowu Podtatrzańskiego. Flora i atlas rozmieszczenia. s. 314. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
27.
MIREK Z. (red.). 2020. High mountain vascular plants of the Carpathians. Atlas of distribution. s. 406. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
28.
MIREK Z. & PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 1991. Nowe stanowiska rzadkich gatunków paproci w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10(3–4): 151–157.
 
29.
MIREK Z. & PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 1996. Rośliny kwiatowe i paprotniki. – W: Z. MIREK (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, s. 275–315. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
30.
MIREK Z. & PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 2005. Szata roślinna Tatr na tle obszarów górskich Europy. – W: Z. MIREK & B. GODZIK (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. 2. Nauki bio-logiczne, s. 11–27. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
31.
MIREK Z. & PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.). 2008. Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. s. 615. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
32.
MIREK Z., NIKEL A. & WILK Ł. 2015. Coronilla vaginalis – a species new for the flora of Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 133–138.
 
33.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. & CZERNY M. 2013. Operat ochrony roślin i grzybów (rośliny naczyniowe). s. 136. Mskr. do projektu Planu Ochrony TPN, KRAMEKO sp. z o.o., Kraków.
 
34.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., DELIMAT A. & RONIKIER M. 2008a. Rogownica jednokwiatowa, Cerastium uniflorum Clairv. – W: Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 116–117. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
35.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., DELIMAT A. & RONIKIER M. 2008b. Skalnica odgiętolistna, Saxifraga retusa Gouan subsp. retusa. – W: Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 226–227. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
36.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
37.
MRÁZ P., BARABAS D., LENGYELOVÁ L., TURIS P., SCHMOTZER A., JANIŠOVÁ M. & RONIKIER M. 2016. Vascular plant endemism in the Western Carpathians: spatial patterns, environmental correlates and taxon traits. – Biological Journal of the Linnean Society 119(3): 630–648.
 
38.
NOBIS A., NOWAK A. & ROLA K. 2018. Do invasive alien plants really threaten river bank vegetation? A case study based on plant communities typical for Chenopodium ficifolium – An indicator of large river valleys. – PLoS ONE, 13: e0194473.
 
39.
NOBIS M., WRÓBEL S., KLICHOWSKA E., NOWAK A., WRÓBEL A., NOBIS A., PASZKO B., ŚWIERSZCZ S., CHEN W-L., †KAUZAL P., KRZEMPEK M., LIU B., NOWAK S., PIWOWARCZYK R., PEDRAJA O. S. & ZIĘBA A. 2023. New national and regional plant records: Contribution to the flora of the Old World countries. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 92(1).
 
40.
OCIEPA A. M. 2022. Kamieńce. – Tatry TPN 81: 64–67.
 
41.
OCIEPA A. M., KOCZUR A. & ZIĘBA A. 2020. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych torfowisk mszarnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i w jego sąsiedztwie. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): 395–408.
 
42.
OKLEJEWICZ K., VONČINA G. & STADNICKA-FUTOMA A. 2016. Rodzaj Rubus w Pieninach. – Pieniny – Przyroda i Człowiek 14: 69–78.
 
43.
PAWŁOWSKI B. 1949. Zapiski florystyczne z Tatr. IV. – Materiały do Fizjografii Kraju, PAU 20: 1–44.
 
44.
PAWŁOWSKI B. 1956. Flora Tatr. 1. s. 672. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
45.
PAWŁOWSKI B. 1970. Remarques sur l’endemisme dans la flore des Alpes et des Carpates. – Vegetatio 21(4–6): 181–243.
 
46.
PAWŁOWSKI B., PAWŁOWSKA S. & ZARZYCKI K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 6(2): 95–222.
 
47.
PAWŁOWSKI B., SOKOŁOWSKI M. & WALLISCH K. 1928. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. VII: Zespoły roślinne i flora doliny Morskiego Oka. – Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademji Umiejętności 6 A/B: 171–311.
 
48.
PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 2008. Gwiazdnica długolistna, Stellaria longifolia H. L. Mühl. ex Willd. – W: Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 132–133. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
49.
RADWAŃSKA-PARYSKA Z. 1950. Sasanka słowacka, nowa roślina flory polskiej. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20(2): 549–556.
 
50.
RADWAŃSKA-PARYSKA Z. 1975. Materiały do rozmieszczenia dendroflory Tatr i Podtatrza. – Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 4: 13–77.
 
51.
RADWAŃSKA-PARYSKA Z. 1991. Zielnik brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru. – Polish Botanical Studies, Guidebook Series 5: 3–216.
 
52.
ROZPORZĄDZENIE 2021a. Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2021, poz. 882).
 
53.
ROZPORZĄDZENIE 2021b. Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2021, poz. 1098).
 
54.
SAGORSKI E. & SCHNEIDER G. 1891. Flora der Centralkarpathen. s. 591. E. Kummer Verlag, Leipzig.
 
55.
SZAFER W., PAWŁOWSKI B. & KULCZYŃSKI S. 1923. Die Pflanzenassoziationen des Tatra – Gebirges. I Teil: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska Tales. – Bulletin International de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Serie B: Sciences Naturelles 1923, Supplement 3: 1–66.
 
56.
SZELAG Z. & RONIKIER M. 2008. Turzyca tęga, Carex bigelowii Torr. ex Schwein. subsp. rigida W. Schultze-Motel. – W: Z. MIREK & H. PIEKOS-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 503–505. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
57.
ŠOLTÉSOVÁ A., DÚBRAVCOVÁ Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., MIREK Z. & PACLOVÁ L. 2010. Cievnaté rastliny. – W: A. KOUTNÁ & B. CHOV-ANCOVÁ (red.), Tatry – príroda, s. 365–391. Baset, Praha.
 
58.
TKACH N., RÖSER M., SUCHAN T., CIEŚLAK E., SCHÖNSWETTER P. & RONIKIER M. 2019. Contrasting evolutionary origins of two mountain endemics: Saxifraga wahlenbergii (Western Carpathians) and S. styriaca (Eastern Alps). – BMC Evolutionary Biology 19: 18.
 
59.
TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W. & HOŁDYŃSKI C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. s. 200. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
60.
WAKEFIELD B. 2018. A survey of flora and the governing factors in the Kotlina Orawska-Nowotarska Depression, Southern Poland. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 67: 185–192.
 
61.
WEBER H. E. 2013. Nomenklatur und Taxonomie zweier Brombeerarten aus der Verwandtschaft der Fuchsbeere (Rubus nessensis Hall). – Drosera 2011: 107–110.
 
62.
WRÓBEL A. & WRÓBEL S. 2018. Koniczyna łubinowata Trifolium lupinaster i goździk kropkowany Dianthus deltoides – nowe gatunki we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74(6): 463–467.
 
63.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. xii + 716. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
64.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. s. 320. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiel-lońskiego, Kraków.
 
65.
ZAJĄC M., ZAJĄC A. & TOKARSKA-GUZIK B. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. – Biodiversity: Research and Conservation 13: 17–24.
 
66.
ZIELIŃSKI J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. – Polish Botanical Studies 16: 1–300.
 
67.
ZIĘBA A., WRÓBEL S., KAUZAL P., DELIMAT A., OCIEPA A. M., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K., CZORTEK P., BARAN J., BRYNIARSKI G., GĄSIENICA-ROJ W., TYLKA W., ZIĘBA F., NEJFELD P., KAWULAK M. & WIDLAK M. 2020. Przyczynki do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): 379–394.
 
68.
ZWOLIŃSKA Z. 1953. Nowe rośliny dla Tatr Polskich oraz notatki florystyczne z Tatr. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 22: 617–632.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top