PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nowe, silnie zagrożone stanowisko Pulsatilla patens subsp. patens (Ranunculaceae) w Górach Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
 
2
Podgórska, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-12-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 527–535
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper presents characteristics of a new locality of Pulsatilla patens subsp. patens found in 2019 near Kowala village in the Świętokrzyskie Mountains. The locality is a part of an isolated island at the southern limit of the species range. The newly found population of P. patens numbers ~100 aggregations of rosettes (61 fruiting shoots) and grows in overgrowing xerothermic grassland of the Festuco-Brometea class. The conservation status of the largest population of P. patens in the Świętokrzyskie Mountains is stressed.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X