PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe stanowiska Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae) na Podgórzu Wilamowickim i Pogórzu Śląskim (Polska południowa)
 
 
Więcej
Ukryj
1
os. nad Sołą 4/19, 32-650 Kęty, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-11-2023
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(1): 85-88
 
STRESZCZENIE
In the years 2014–2023, during the research conducted in Podgórze Wilamowickie and Pogórze Śląskie, 8 sites of Polystichum aculeatum were found in unusual habitats for this species. These sites were created as a result of colonization from the mountains to the lowlands. They are extremely rare and can be destroyed accidentally.
 
REFERENCJE (20)
1.
BIAŁECKA K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 10: 1–149.
 
2.
BINKIEWICZ B. 2017. Rośliny naczyniowe Beskidu Śląskiego. s. 294. Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Organizmalnej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków.
 
3.
BODZIARCZYK J. & ŚWIERKOSZ K. 2004. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). – W: J. HERBICH (red.), Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 5, s. 138–163. Ministerstwo Środowiska, ­Warszawa.
 
4.
HASSLER M. 2023. World Plants. A complete, synonymic checklist of the higher plants of the world. Ver. 17.2. www.worldplants.de (dostęp: 01.09.2023 r.).
 
5.
KORNAŚ J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców. – Monografie Botaniczne 5: 1–259.
 
6.
KORNAŚ J. & MEDWECKA-KORNAŚ A. 1986. Geografia roślin. s. 528. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
7.
KOTOŃSKA B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 23: 1–199.
 
8.
MATUSZKIEWICZ W., SZWED W., SIKORSKI P. & WIERZBA M. (red.). 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla. s. 530. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
10.
PARUSEL J. B. 2016. „Nowe” gatunki górskie ze Śląska na niżu Polski. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 273–288.
 
11.
PAWŁOWSKA S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. – W: W. SZAFER & K. ZARZYCKI (red.), Szata roślinna Polski. 1, s. 129–206. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
12.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409).
 
13.
STAWOWCZYK K. 2010. Geobotaniczne aspekty i flora Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. s. 278. Manuskrypt rozprawy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
14.
SZAFER W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego. – Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Polska Akademia Umiejętności 69, Seria III 29, Dział B 3: 1–112.
 
15.
ŚWIERKOSZ K. & BODZIARCZYK J. 2010. 9180. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). – W: W. MRÓZ (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. 1, s. 199–215. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
16.
TLAŁKA D., SLIWINSKA E. & KRUK J. 2021. Polystichum setiferum at the northeastern limit of its distribution range. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 90: 902.
 
17.
WULFF E. V. 1943. An introduction to historical plant geography. s. 223. Published by the Chronica Botanica Company, Waltham, Mass., USA.
 
18.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. xii + 714. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
19.
ZAJĄC M. 1989. Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 19: 1–200.
 
20.
ZAJĄC M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish lowlands. – Polish Botanical Studies 11: 1–92.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top