PL EN
PRACA ORYGINALNA
Materiały do brioflory Wzgórz Chęcińskich (Góry Świętokrzyskie) – Góra Rzepka i Góra Zamkowa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032, Katowice, Polska
 
2
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce, Polska
 
3
Zakład Botaniki i Mykologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka19, 20-033 Lublin, Polska
 
4
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237, Łódź, Polska
 
5
Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24, 13-220, Rybno, Polska
 
6
botanik, Polska
 
7
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450, Krościenko nad Dunajcem, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-11-2023
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(1): 71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The results of bryological research on the Chęciny Hills (southern part of the Świętokrzyskie Mountains) are presented. In the area of Góra Rzepka Mt. and Góra Zamkowa Mt. 124 of bryophytes – 12 of liverworts and 112 of mosses were noted. The occurrence of protected, threatened and mountain species as well as ecological diversity of bryoflora are discussed.
 
REFERENCJE (18)
1.
BŁOŃSKI F. 1889. Materyjały do flory skrytokwiatowej krajowej. Conspectus muscorum Poloniae. Mchy Królestwa Polskiego. Mchy bocznozarodniowe. Bryinae pleurocarpae. Cz. I. – Pamiętnik Fizyjograficzny 9: 117–215.
 
2.
BŁOŃSKI F. 1890a. Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu lata 1889 r. w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego. – Pamiętnik Fizyjograficzny 10: 129–190.
 
3.
BŁOŃSKI F. 1890b. Conspectus muscorum Poloniae. Mchy Królestwa Polskiego. Mchy bocznozarodniowe. Bryinae pleurocarpae. Cz. I. Dokończenie. – Pamiętnik Fizyjograficzny 10: 191–243.
 
4.
ELLENBERG H. & LEUSCHNER C. 2010. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Auflage. s. 109. Ulmer UTB, Stuttgard.
 
5.
FOJCIK B. 2006. Mchy Ojcowskiego Parku Narodowego na tle przemian szaty roślinnej. – Prądnik, Prace Muzeum Szafera 16: 71–77.
 
6.
HODGETTS N. G., SÖDERSTROM L., BLOCKEEL T. L., CASPARI S., IGNATOV M. S., KONSTANTINOVA N. A., LOCKHART N., PAPP B., SCHRÖCK C., SIM-SIM M., BELL D., BELL N. E., BLOM H. H., BRUGGEMAN-NANNENGA M. A., BRUGUÉS M., ENROTH J., FLATBERG K. I., GARILLETI R., HEDENÄS L., HOLYOAK D. T., HUGONNOT V., KARIYAWASAM I., KÖCKINGER H., KUČERA J., LARA F. & PORLEY R. D. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. – Journal of Bryology 42(1): 1–116.
 
7.
KLAMA H. 1996. Wątrobowce Hepaticae Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie). – Monographiae Botanicae 79: 1–144.
 
8.
KLAMA H. & GÓRSKI P. 2018. Red list of liverworts and hornworts of Poland (4th edition, 2018). – Cryptogamie, Bryologie 39(4): 415–441.
 
9.
ŁAZARSKI G. 2016. Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata (Orchidaceae) w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich – aktualizacja rozmieszczenia, stan zasobów i zagrożenia. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 352–360.
 
10.
ŁAZARSKI G. 2019. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze Wzgórz Chęcińskich i Pasma Dymińskiego (Wyżyna Małopolska) – cz. I. Gatunki muraw oraz ciepłolubnych okrajków. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 26(1): 49–73.
 
11.
PACIOREK T. 2017. Różnorodność gatunkowa, rozmieszczenie i siedliska mszaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rozprawa doktorska wykonana w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (mskr.).
 
12.
PIWOWARSKI B., ZUBEL R., FOJCIK B. & PACIOREK T. 2021. XVIII warsztaty Sekcji Briologicznej PTB „Wzdłuż Chęcińskich Wzgórz”, 22–26 września 2021, Chęciny, s. 30. Sekcja Briologiczna PTB, Chęciny-Kielce 2021 (mskr.).
 
13.
RĄKOWSKI G., WALCZAK M. & SMOGORZEWSKA M. 2007. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej. s. 439. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
14.
RICHLING A., SOLON J., MACIAS A., BALON J., BORZYSZKOWSKI J. & KISTOWSKI M. (red.). 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. s. 608. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
15.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409).
 
16.
STEBEL A. 2006. The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. s. 347. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Sorus, Katowice – Poznań.
 
17.
ŻARNOWIEC J. & STEBEL A. 2014. Mchy polskich Bieszczadów Zachodnich i Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan poznania, ekologia, zagrożenia. – Monografie Bieszczadzkie 16: 1–200.
 
18.
ŻARNOWIEC J., STEBEL A. & OCHYRA R. 2004. Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. – W: A. STEBEL & R. OCHYRA (red.), Bryological studies in the Western Carpathians, s. 9–28. Sorus, Poznań.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top