PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe stanowisko Clathrus archeri (Phallaceae, Agaricomycetes) w Karkonoskim Parku Narodowym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
 
2
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Botaniki, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Al. J. Kochanowskiego 10-12-14, 51-601 Wrocław, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-01-2024
 
 
Data publikacji: 30-01-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 188-191
 
STRESZCZENIE
Clathrus archeri is one of several alien species for the Polish mycobiota. It has been brought over to Europe from Australia and New Zealand and was recorded for the first time in Poland in the 70s of the 20th century. Since then, records of this species have steadily increased, with their majority located in the southern part of Poland. This paper presents a new locality of C. archeri in the Karkonosze National Park, in ATPOL square AE89 (50°46′04.4″N, 15°42′10.6″E), elevation: 1100 m a.s.l. (Fig. 1). To date, this is the highest known locality of C. archeri in the Karkonosze National Park and the Sudetes.
 
REFERENCJE (20)
1.
CHLEBICKI A. 1997. New stations of Verpa bohemica, Clathrus archeri and Calvatia gigantea in Lower Silesia. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53(1): 104–110.
 
2.
HALAMA M., RECZYŃSKA K. & ŚWIERKOSZ K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. – Przyroda Sudetów 13: 93–98.
 
3.
JAKUBSKA A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. – Przyroda Sudetów 9: 81–84.
 
4.
KUJAWA A. & GIERCZYK B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. – Przegląd Przyrodniczy 18(3–4): 3–70.
 
5.
MIĄDLIKOWSKA J. 1995. New locality of Clathrus archeri in Poland. – Acta Mycolgica 30(1): 151–152.
 
6.
MIREK Z., NIKEL A. & WILK Ł. 2014. Okratek australijski na Brzanówce. – Tatry 50(4): 47.
 
7.
NARKIEWICZ Cz., PUSZ W., KITA W. & PANEK E. 2019. Grzyby i śluzowce – W: R. KNAPIK, P. MIGOŃ & A. RAJ (red.), Przyroda Karko-noskiego Parku Narodowego, s. 339–358. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.
 
8.
PIETRAS M. 2020. Czas na klimat. Wędrówki grzybów. – Głos Lasu 7–8: 26–28.
 
9.
PIETRAS M., RUDAWSKA M., ISZKUŁO G., KUJAWA A. & LESKI T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus Clathrus archeri in Poland. – Polish Journal of Environmental Studies 25(3): 1197–1204.
 
10.
PIĘTKA J., BYK D. & BYK A. 2021. Octopus stinkhorn Clathrus archeri (Berk.) Dring, an alien stinkhorn fungus (Phallaceae), in north-eastern Poland. – Baltic Forestry 27(2): 574.
 
11.
RUDNICKA-JEZIERSKA W. 1991. Flora Polski. Purchawkowate (Lycoperdales), Tęgoskórowate (Sclerodermatales), Pałeczkowate (Tulo-stomatales), Gniazdnicowe (Nidulariales), Sromotnikowate (Phallales), Osiakowe (Podaxales). – W: A. SKIRGIEŁŁO (red.), Grzyby (Mycota). 23. Podstawczaki (Basidiomycetes). s. 208. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 
12.
SAŁATA B. 1977. Dwa nowe dla flory Polski gatunki grzybów wyższych. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 23(34–4): 423–428.
 
13.
STENGL-REJTHAR A. & WOJEWODA W. 1985. Expansion of the fungus Clathrus archeri (Berk.) Dring (Gasteromycetes) in Europe and Poland. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 13: 106–110.
 
14.
SZCZEPKOWSKI A. & OBIDZIŃSKI A. 2012. Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. – Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33(4): 279–295.
 
15.
SZCZĘŚNIAK E. & SZOPIŃSKA E. 2022 Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w parku zamku Książ (Pogórze Wałbrzyskie). – Przyroda Sudetów 24: 3–6.
 
16.
ŚWIERKOSZ K., RECZYŃSKA K. & HALAMA M. 2018. Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu. – Przyroda Sudetów 21: 63–76.
 
17.
WIJAYAWARDENE N. N., HYDE K. D., DAI D. Q., SÁNCHEZ-GARCÍA M., GOTO B. T., SAXENA R. K., ERDOĞDU M., SELÇUK F., RAJESHKUMAR K. C., APTROOT A., BŁASZKOWSKI J., BOONYUEN N., DA SILVA G. A., DE SOUZA F. A., DONG W., ERTZ D., HAELEWATERS D., JONES E. B. G., KARUNARATHNA S. C., KIRK P. M., KUKWA M., KUMLA J., LEONTYEV D. V., LUMBSCH H. T., MAHARACHCHIKUMBURA S. S. N., MARGUNO ., MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ P., MEŠIĆ A., MONTEIRO J. S., OEHL F., PAWŁOWSKA J., PEM D., PFLIEGLER W. P., PHILLIPS A. J. L., POŠTA A., HE M. Q., LI J. X., RAZA M., SRUTHI O. P., SUETRONG S., SUWANNARACH N., TEDERSOO L., THIYAGARAJA V., TIBPROMMA S., TKALČEC Z., TOKAREV Y. S., WANASINGHE D. N., WIJESUNDARA D. S. A., WIMALASEANA S. D. M. K., MADRID H., ZHANG G. Q., GAO Y., SÁNCHEZ-CASTRO I., TANG L. Z., STADLER M., YURKOV A. & THINES M. 2022. Outline of Fungi and fungus-like taxa – 2021. – Mycosphere 13(1): 53–453.
 
18.
WOJEWODA W. & KARASIŃSKI D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. – Biological Invasions in Poland 1: 7–21.
 
19.
WOJEWODA W., KOZAK M., MLECZKO P. & KARASIŃSKI D. 2016. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). s. 192. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 
20.
ZWIJACZ-KOZICA T. 2013. Okratek australijski. – Tatry 2(44): 40.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top