PL EN
PRACA ORYGINALNA
Grzyby podziemne Pienińskiego Parku Narodowego – nowe dane o różnorodności i rozmieszczeniu
 
Więcej
Ukryj
1
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Polska
 
2
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
3
Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-12-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 359-378
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The diversity of hypogeous fungi in the Pieniny Mts has been insufficiently studied. Until recently, eight species were known from this area. The aim of the present study was to gather new data on the hypogeous fungal mycobiota of this mountain range. In July and September of 2016 and 2017, sporocarps of hypogeous fungi were searched on six permanent plots established in Pieniny National Park. The dominant plant associations were beech and beech-fir forest with spruce, hazel, hornbeam and elm as accompanying trees. Over 100 samples of hypogeous fungi were gathered during the field work. They included 30 species from ascomycete genera: Elaphomyces (3 species), Genea (1), Hydnobolites (1), Hydnocystis (1), Hydnotrya (1), Leucangium (1), Pachyphlodes (1), Tuber (4), and basidiomycetes: Chamonixia (1), Gautieria (3), Hymenogaster (5), Hysterangium (5), Melanogaster (2) and Octaviania (1). Nine species were most frequent: Hysterangium nephriticum, Melanogaster broomeanus, Hydnobolites cerebriformis, Hydnocystis piligera, Hymenogaster rehsteineri, H. cf. megasporus, Hysterangium stoloniferum and Gautieria morchelliformis. Three species are first records for Poland: Hydnocystis piligera, Hymenogaster cf. arenarius and H. cf. megasporus. The hypogeous mycobiota of the Pieniny Mts now numbers 35 species.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top