PL EN
PRACA ORYGINALNA
Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części województwa lubuskiego
 
Więcej
Ukryj
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data publikacji online: 30-01-2024
 
 
Data publikacji: 30-01-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(2): 135-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The study presents data on the distribution of 176 taxa of rare, protected and threatened vascular plants in the southwestern part of the Lubuskie Voivodeship (western Poland), where field research was carried out in 2023. The location of the sites is given in the network of ATPOL cartogram units of 1 km2. Among the recorded species, 37 are protected and 60 are threatened in Poland. The most interesting ones include: Bromus ramosus, Cardamine parviflora, Corrigiola litoralis, Drosera intermedia, Lycopodiella inundata and Omphalodes scorpioides. For the first time were found in the study area: Carex buekii, Cerastium dubium and Nasturtium ×sterile. All the collected material was deposited in the Herbarium of the Natural History Museum of the University of Wrocław (WRSL).
 
REFERENCJE (43)
1.
ANIOŁ-KWIATKOWSKA J. 1988. Flora segetalna zachodniej części Wału Trzebnickiego (Wzniesienia Żarskie, Wzgórza Dalkowskie i Obniżenie Ścinawskie). – Acta Universitatis Wratislaviensis 887, Prace Botaniczne 36: 3–46.
 
2.
ASCHERSON P. 1864. Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. s. xxii + 1034. Verlag von August Hirschwald, Berlin.
 
3.
BAENITZ C. 1861. Flora der östlichen Niederlausitz. Mit besonderer Berücksichtigung der Umgebungen von Neuzelle, Guben, Sommerfeld und Sorau zum Gebrauche auf Excursionen. s. xl + 162. Verlag der Hehn‘schen Buchhandlung, Görlitz.
 
4.
CZUBIŃSKI Z. 1961. Szata roślinna. – W: F. BARCIŃSKI, B. KRYGOWSKI & S. ZAJCHROWSKA (red.), Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, s. 164–182. Instytut Zachodni, Poznań.
 
5.
DAJDOK Z., WÓJCIK G., ZARZYKA-RYSZKA M. & PAUL W. 2014. NT Carex buekii Wimm. Turzyca Bueka. – W: R. KAŹMIERCZAKOWA, K. ZARZYCKi & Z. MIREK (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3, s. 729–731. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 
6.
DECKER P. 1911. Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 53: 87–269.
 
7.
DECKER P. 1924. Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz II. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 66: 86–119.
 
8.
DECKER P. 1928. Flora von Forst und Umgegend. Beilage zum Jahresbericht des Städt. Reform-Realgymnasiums mit Oberrealschule in Forst (Lausitz). s. xii + 119. E. Hoene, Forst (Lausitz).
 
9.
DECKER P. 1937. Vegetationsverhältnisse in der Niederlausitz. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 77: 25–52.
 
10.
FIEK E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. s. 571. J.U. Kern, Breslau.
 
11.
JACKOWIAK B. & ŻUKOWSKI W. 1991. Z badań nad rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin naczyniowych na Ziemi Lubuskiej. – Lubuski Przegląd Przyrodniczy 2(4): 3–21.
 
12.
KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. & MIREK Z. (red.). 2014. Polska czerwona księga roślin. Wyd. 3. s. 895. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
13.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. s. 44. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
14.
KOBIERSKI P. & RYŚ R. 2015. Juncus anthelatus – nowy, obcy gatunek we florze Polski. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(1): 61–67.
 
15.
KOBIERSKI P. & RYŚ R. 2016. Nowe stanowiska nabrzeżycy nadrzecznej Corrigiola litoralis w Dolinie Środkowej Odry (zachodnia Polska). – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(1): 68–74.
 
16.
KOBIERSKI P. & RYŚ R. 2017. Rozmieszczenie wybranych taksonów roślin naczyniowych na obszarze powiatu żarskiego (zachodnia Polska). – Przegląd Przyrodniczy 28(1): 3–42.
 
17.
KOBIERSKI P., PIOTROWSKI R. & RYŚ R. 2021. Materiały do flory południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część III. s. 108. FloraKob, Lubsko.
 
18.
KOBIERSKI P., PIOTROWSKI R. & RYŚ R. 2022. Materiały do flory południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część IV. s. 82. FloraKob, Lubsko.
 
19.
KOBIERSKI P., RYŚ R. & PIOTROWSKI R. 2020. Materiały do flory południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część II. s. 82. FloraKob, Lubsko.
 
20.
KOMSTA Ł. 2016. Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E – Agricultura 71(1): 31–37.
 
21.
LADEMANN O. 1937. Adventivpflanzen der östlichen Niederlausitz. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 77: 1–23.
 
22.
LADEMANN O. 1938. Beiträge zur Flora der Kreise Guben, Krossen (Oder) und Sorau. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 78: 28–42.
 
23.
MACICKA T. & WILCZYŃSKA W. 1992. Lasy i bory Wzniesień Żarskich. – Acta Universitatis Wratislaviensis 1358, Prace Botaniczne 48: 203–246.
 
24.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland an annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
25.
POWO. 2023. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.plantsoftheworldonl... (dostęp: 18.11.2023).
 
26.
RABENHORST L. 1846. Vorläufige ergänzende und berichtigende Notizen zur Flora Lusatica mit Berücksichtigung der Nachbarfloren. – Botanisches Centralblatt für Deutschland 1(16): 325–335.
 
27.
ROSADZIŃSKI S. 2007a. Szata roślinna. – W: L. JERZAK & G. GABRYŚ (red.), Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie”, s. 41–64. Nadleśnictwo Lubsko, Lubsko.
 
28.
ROSADZIŃSKI S. 2007b. Zbiorowiska z Linaria spartea Willd. w Kotlinie Zasieckiej na Nizinach Sasko-Łużyckich. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. B – Botanika 56: 141–147.
 
29.
ROSADZIŃSKI S. & BRZEG A. 2010. Rzadkie gatunki roślin użytku ekologicznego „Ruskie Stawy” w Kotlinie Zasieckiej na tle lokalnych uwarunkowań siedliskowych. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. B – Botanika 59: 137–151.
 
30.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409).
 
31.
RYŚ R. & KOBIERSKI P. 2019a. Materiały do flory południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. s. 120. FloraKob, Lubsko.
 
32.
RYŚ R. & KOBIERSKI P. 2019b. Nowe stanowiska Montia fontana subsp. chondrosperma (Montiaceae) na Wale Trzebnickim i Wzniesieniach Zielonogórskich (Polska zachodnia). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 385–390.
 
33.
RUTHE J. F. 1834. Flora der Mark Brandenburg und der Niederlausitz. s. xxvi + 692. Lüderitz, Berlin.
 
34.
SCHUBE T. 1903. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. s. iv + 362. R. Nischkowsky, Breslau.
 
35.
SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S. & ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. – Geographia Polonica 91(2): 143–170.
 
36.
VEREY M. & KOMSTA Ł. 2018. Standaryzacja zapisu podziałów siatki ATPOL. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(1): 107–111.
 
37.
WEISE J. 1866. Nachträge zu Baenitz`s Flora der östlichen Niederlausitz. – Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Länder 8: 77–83.
 
38.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
39.
ZAJĄC M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish lowlands. – Polish Botanical Studies 11: 1–92.
 
40.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. xii + 714. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
41.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. s. 320. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
42.
ZAJĄC M. & ZAJĄC A. 2006. Western element in the vascular flora of Poland. – Biodiversity: Research and Conservation 1–2: 57–63.
 
43.
ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K. & JACKOWIAK B. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag. – W: A. JASIEWICZ (red.), Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 33: 280–284.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top