PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe, obfite stanowisko Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) na Pomorzu Gdańskim
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Polska
 
 
Data publikacji online: 08-07-2024
 
 
Data publikacji: 08-07-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2024; XXIX(1): 84-88
 
STRESZCZENIE
The invasive alien hydrophyte Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John was found in Gdańsk (Opływ Motławy – ATPOL square DA8078 and DA8088) from July to September 2023 (Figs 1, 2). This is the first abundant locality of this species in Gdańsk Pomerania. This new invasive plant in Gdańsk Pomerania grew in waters with high calcium concentration (66.1 mg Ca dm–3), varying depths (0.4–2.5 m) and salinity (0,1–1.0‰).
 
REFERENCJE (12)
1.
BARENDREGT A. & WASSEN M. J. 1994. Surface water chemistry of the Biebrza River with special emphasis on nutrient flow and vegetation. – W: M. J. WASSEN & H. OKRUSZKO (red.), Towards protection and sustainable use of the Biebrza wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish-Dutch joint research plan. Report 2. Biebrza wetland research of the Utrecht University. Selected for the European Union Workshop „Biebrza Wetlands”, October 1993, s. 133–146. IMUZ, Falenty.
 
2.
GBIF Secretariat 2023. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset. https://doi.org/10.15468/39ome... accessed via GBIF.org (dostęp: 29.12.2023).
 
3.
KAMIŃSKI D. 2010. Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 182–184.
 
4.
KOLADA A., GĄBKA M. & URBISZ A. 2018. Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John. Karta informacyjna gatunku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. https://projekty.gdos.gov.pl/f... (dostęp: 10.01.2024).
 
5.
KOLADA A., PASZTALENIEC A., BIELCZYŃSKA A. & KUTYŁA S. 2022. Taking over the dominance of the macrophyte community by Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John is poorly reflected in ecological status assessment results. – Aquatic Invasions 17(4): 516–542.
 
6.
KUNII H. 1984. Seasonal growth and profile structure development of Elodea nuttallii (Planch.) St. John in pond Ojaga-Ike, Japan. – Aquatic Botany 18: 239–247.
 
7.
MAJEWSKI W., JASIŃSKA E., KOLERSKI T. & OLSZEWSKI T. 2006. Zagrożenia powodziowe Gdańska oraz proponowane zabezpieczenia w świetle powodzi w lipcu 2001 roku. – Gospodarka Wodna 7: 260–267.
 
8.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. 2022 r., poz. 2649).
 
9.
SCHOU J. C., MOESLUND B., VAN DE WEYER K., WIEGLEB G., LANSDOWN R.V., HOLM, P., BAASTRUP-SPOHR L. & SAND-JENSEN K. 2023. Aquatic plants of Northern and Central Europe including Britain and Ireland. s. 752. Princeton University Press, Princeton.
 
10.
SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S. & ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. – Geographia Polonica 91: 143–170.
 
11.
WOLFF P. 1980. Die Hydrilleae (Hydrocharitaceae) in Europa. – Göttinger Floristische Rundbriefe 14: 33–56.
 
12.
ZEHNSDORF A., HUSSNER A., EISMANN F., RÖNICKE H. & MELZER A. 2015. Management options of invasive Elodea nuttallii and Elodea canadensis. – Limnologica 51: 110–117.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top