PL EN
NOTATKA BOTANICZNA
Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Orchidaceae) przy wapienniku w Roczynach (Beskid Mały) i propozycja jego ochrony
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Botaniczne, os. nad Sołą 4/19, Polska
 
2
Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Środowiska Montanum, ul. St. Lenartowicza 44/31, Polska
 
 
Data publikacji online: 08-07-2024
 
 
Data publikacji: 08-07-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2024; XXIX(1): 81-84
 
STRESZCZENIE
During an inventory of the area around the lime kiln in Roczyny, in the Beskid Mały Mountains, two individuals of the Cypripedium calceolus were discovered on 16 May 2023. One individual was fertile, and the other was flowering, both found on the mown grass. This species has not been previously recorded in the Beskid Mały Mountains, making it a new discovery for this mountain area.
 
REFERENCJE (10)
1.
BĄBA W. & KUCHARCZYK M. 2001. Cypripedium calceolus L. Obuwik pospolity. – W: R. KAŹMIERCZAKOWA & K. ZARZYCKI (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, s. 529–530. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
2.
KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. & ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona paprotników i roślin kwiatowych. s. 44. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
3.
KOTOŃSKA B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 23: 1–199.
 
4.
KUCHARCZYK M., BĄBA W. & KUCHARCZYK H. 2014. Cypripedium calceolus L. Obuwik pospolity. – W: R. KAŹMIERCZAKOWA, K. ZARZYCKI & Z. MIREK (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone, s. 739–741. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
5.
MEUSEL H., JÄGER E. & WEINERT E. 1965. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Jena: Veb Gustav Fischer Verlag, 1965. I: 583 s.; II: 258 s. Bd. I. II. G. Fischer Verlag, Jena.
 
6.
MIREK Z. & BERNACKI L. 2008. Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. – W: Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (red.), Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe, s. 447–449. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 
7.
OKLEJEWICZ K., WOLANIN M. & WOLANIN M. N. 2015. I. Zagrożone gatunki roślin. – W: K. OKLEJEWICZ, M. WOLANIN, M. N. WOLANIN, C. TRĄBA, P. WOLAŃSKI & K. ROGUT (red.), Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego, s. 11–179. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, Rzeszów.
 
8.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409).
 
9.
STEBEL A. M. 1998. W sprawie ochrony roślinności nieleśnej w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). – Natura Silesiae Superioris 2: 27–50.
 
10.
SZCZĘŚNIAK E., JAKUBSKA-BUSSE A. & ŚLIWIŃSKI M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 8: 97–128.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top