PL EN
PRACA ORYGINALNA
Storczykowate (Orchidaceae) rezerwatu Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
2
Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-11-2019
 
 
Data akceptacji: 10-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Wójcik   

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601, Rzeszów, Polska
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019; XXVI(2): 259–271
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
In floristic investigations carried out in 2014–2016 in the Góra Chełm Reserve, five species of orchids were found (Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Listera ovata, Epipactis helleborine, Dactylorhiza fuchsii) and three plant communities were distinguished, documented in 20 phytosociological relevés. The number of orchids was highest in an unused quarry in a community of the class Epilobietea angustifolii: C. longifolia (786 plants), Platanthera bifolia (187), Listera ovata (16) and E. helleborine (4). In another community, riparian forest Carici remotae-Fraxinetum, one specimen of D. fuchsii was recorded. Only five C. longifolia individuals were found in the association Dentario glandulosae-Fagetum, which dominates in the reserve.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X