PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych obszaru Natura 2000 „Las Hrabeński” na Pogórzu Bukowskim (Karpaty Zachodnie)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska
 
2
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Cicha 2A, 35-326 Rzeszów, Polska
 
 
Data publikacji online: 30-12-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 409-422
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The study characterises the forest communities in the Las Hrabeński PLH 180039 Natura 2000 area. The study site, with an area of 125.6 ha, is in the Pogórze Bukowskie foothills (Western Carpathians) in the southern part of Podkarpackie Province. In 2019, 30 phytosociological relevés were made using the Braun-Blanquet method. Analysis of the relevés showed the presence of three subassociations: Tilio-Carpinetum typicum, Dentario glandulosae-Fagetum typicum and Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum. The identified plant communities are in good condition due to having many characteristic species and high general species richness. Additionally, protected and ancient woodland plant species were found in these communities.
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top